Vandaag is de dag dat het kinderrechtenverdrag door ons land werd ondertekend bij de VN

Omdat kinderen en diens belangen in dit land niet voorop staan legden de afgelopen jaar een hele weg af met onze vzw.
Lees hem met aandacht want het verduidelijkt veel.

http://kinderwelzijnsbarometer.be

 1. Garantie dienstverlening bij maatschappelijke verontrusting
 2. Verontrustende Opvoeding Situaties met hoogdringendheid
 3. Zelfmoord bij jongeren
 4. Woonsituatie van kinderen
 5. Kinderen geboren in armoede
 6. Kinderen met verslaafde ouders en/of ouders met ernstige psychische problemen
 7. Minderjarigen die door capaciteitstekort in de gevangenis overnachten
 8. Capaciteit gemeenschapsinstellingen
 9. Wachtlijst voor opstart hulp in jeugdhulpvoorziening
 10. Wachtlijsten centra voor geestelijke gezondheidszorg
 11. Lokale aanwezigheid basisvoorzieningen voor preventie en vroegdetectie
 12. Preventie en vroegtijdige detectie maatschappelijke verontrusting

Kinderrechtencommissariaat een jaar geleden zaten we bij u aan de tafel op uw uitnodiging. En Nu?

Bekijk de welzijnsbarometer: niets om trots over te zijn en wij doen niets anders dan oproepen tot bewustwording en verandering ...

Onze focus is het belang van kinderen die in tragische situaties opgroeien en toen was er niet eens corona... en de toepassing van het verdrag... een verdrag dat men doodzwijgt...

het zou ons gemeenschappelijk doel moeten zijn en de ernst moet elke dag onder de loep genomen worden šŸ¤ž

#agenstschapopgroeien
šŸ€

mvg
Ingrid Wackenier