Indien een kind in nood is bent u verplicht dit te melden.
Als de situatie levensbedreigend is, neem dan contact op met de politie, op het noodnummer 112.
Voor het melden van verontrustende situaties of het inwinnen van advies kan u bellen, chatten of mailen via https://1712.be/contact
Minderjarigen kunnen ook via http://www.nupraatikerover.be anoniem chatten.
Probeer steeds duidelijk te zijn in je communicatie.

Als u al deze wegen hebt bewandeld en ze falen -nog steeds-
dan pas schakelt u onze ombudsdienst in.
Mag ik nog even herhalen dat wij NIETS kunnen doen indien er geen bereidheid is melding te doen met een duidelijke situatieschets en hulpvraag.
Hebt u problemen om dit op te stellen, contacteer Tele-Onthaal via het telefoonnummer 106 (dit nummer is 24/7 bereikbaar)

  • Naam van de betrokken kinderen en geboortedatum
  • Naam van de betrokken diensten en betrokken contactpersonen
  • De stappen die reeds gezet werden...
  • Uw contactgegevens en link met de kinderen
  • Elke communicatie verloopt via email contact@vzw-ook.be

Ook voor mensen binnen de hulpverleningssector zelf is er een meldingsprocedure.
Merkt u ondeskundigheid intern op waardoor de opdracht van uw organisatie in gedrang komt? Wordt u gepest door een collega? Ziet u dat een collega ongehoord gedrag stelt of wordt van u verwacht dat u een dossier loslaat waar het welzijn van het kind in het gedrang komt? Laten we ons niet langer verschuilen achter collegialiteit: dit doet elk kind onrecht aan.

  • Leg officieel klacht neer bij uw werkgever
  • Doe melding bij het kinderrechtencommisariaat, als zij geen meldingen krijgen, gaan ze er van uit dat alles perfect loopt
  • Mail de bevoegde ministers
  • Contacteer ons via email contact@vzw-ook.be