Indien een kind in nood is bent u verplicht dit te melden.
Als de situatie levensbedreigend is, neem dan contact op met de politie, op het noodnummer 112.
Voor het melden van verontrustende situaties of het inwinnen van advies kan u bellen, chatten of mailen via https://1712.be/contact
Minderjarigen kunnen ook via http://www.nupraatikerover.be anoniem chatten.
Probeer steeds duidelijk te zijn in je communicatie.

Als u al deze wegen hebt bewandeld en ze falen -nog steeds-
dan pas kan onze ombudsdienst worden ingeschakeld.
Om onze neutraliteit te bewaren nemen wij enkel aanmeldingen aan van professionelen. Dit wil zeggen dat een psycholoog/therapeut die uw kind begeleid of de school (CLB) van uw kind bij ons kan aanmelden. Hebt u problemen om dit te realiseren, contacteer Tele-Onthaal via het telefoonnummer 106 (dit nummer is 24/7 bereikbaar)
Mag ik nog even herhalen dat wij NIETS kunnen doen zonder aanmelding met een duidelijke situatieschets en hulpvraag.
Nadat een wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) een volledig gratis "samenwerkingsovereenkomst voor een traject ter verbetering van het welzijn van de kinderen" ondertekend, vragen wij om volledige inzage om uw kinderen te kunnen helpen.

  • Naam van de betrokken kinderen en geboortedatum
  • Naam van de betrokken diensten en betrokken contactpersonen
  • De stappen die reeds gezet werden...
  • Uw contactgegevens en link met de kinderen
  • Elke communicatie verloopt via email contact@vzw-ook.be