ONAFHANKELIJKE OMBUDSDIENST KINDERRECHTEN

Wie zijn wij en hoe besteden we ons geld? De onafhankelijke ombudsdienst voor kinderrechten is een actie van burgers en professionelen die de Belgische overheden willen dwingen het verdrag voor kinderrechten na te komen. Wij krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften om rechtszaken te financieren. Omdat we transparantie belangrijk vinden, delen we op deze pagina alle nuttige informatie over wie we zijn en wat we met het opgehaalde geld doen.

Hoe besteden we ons geld?

Het ingezamelde geld dient om de juridische kosten te dekken. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe lang de rechtszaken zullen duren en hoeveel ze precies zullen kosten. De raad van bestuur haalt geen verloning uit de vzw, noch werkingskosten enz. Het budget gaat dus integraal naar het juridische aspect. Een klein deel van deze giften gaat naar therapie voor jongeren, bijles, en materialen atelier. De werkingskosten, en alle overige kosten zoals verplaatsing enz wordt gedragen door de voorzitter van deze vzw.

Wie zet zich in voor de ombudsdienst?

Vzw werd in 2019 opgericht door bezorgde burgers en oud-professionelen en huidige hulpverleners die actie willen ondernemen tegen het kwakkelende Belgische beleid dat indruist tegen het internationaal kinderrechtenverdrag. Deze mensen komen vooral uit de privésector. We adviseren ook daar waar het beleid faalt. Wij zijn GEEN hulpverleners binnen onze organisatie, we staan kinderen of ouders bij als vertrouwenspersoon en doen dit volledig onbezoldigd.

Een team van experts

Een team van experten in jeugdrecht, onderwijs, hulpverlening, rechtssysteem, geestelijke gezondheidszorg ...

Een raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 2 leden. Zij zetten de strategische lijnen van de ombudsdienst uit en werken onbezoldigd.

Vereniging Zonder Winstoogmerk

De ombudsdienst is een vereniging zonder winstoogmerk. Transparantie vinden we belangrijk en vanzelfsprekend.

Overdracht van beveiligde gegevens

Alle financiële informatie die via onze website ingegeven wordt, is beveiligd. Wij bewaren geen enkele gevoelige financiële informatie op onze servers.

Bescherming van de privacy

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet, behalve indien u ons een duidelijke toestemming hebt gegeven. Download onze privacyverklaring.