Onderstaande checklist geeft ons een idee in welk team we jou eventueel kunnen inschakelen.
Laat deze checklist er jou niet van weerhouden om jouw enthousiasme met ons te delen.

Denktank:
Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd
Ik heb ervaring met het opstellen van wetsvoorstellen
Ik heb ervaring in de politiek
Ik heb rechten gestudeerd
Ik heb ervaring met het voorbereiden van rechtszaken
Ik heb ervaring met het pleiten van rechtszaken
Ik heb gestudeerd voor een job in de sociale sector
Ik heb ervaring in de sociale sector
Ik heb ervaring in de geestelijke gezondsheidszorg
Ik heb gestudeerd voor een job binnen het onderwijs
Ik heb ervaring in het onderwijs
Ik ben verbonden aan een onderzoeksinstelling
Werkgroep fondsenwerving:
Ik heb gestudeerd voor een job in de marketing
Ik heb ervaring met het opzetten van acties voor fondsenwerving
Ik heb ervaring met fondsen te werven
Gegevens:
Naam:

Email:

Wat jij kan betekenen voor de vzw: