De geschiedenis over jeugdzorg, ons onderwijs, ons rechtssysteem en ons beleid. Over superioriteit, machtsposities en het falen tegen aanzien van kinderen die opgroeien in crisissituaties . Over de spiralen van onze systemen, diensten en de mensen hierachter. Over hoe jeugdzorg zelden pleit voor de rechten van deze kinderen. De evolutie en inzichten, de hiaten en het falen. Zijn enkel ouders verantwoordelijk of is er meer aan de hand? Een tentoonstelling die gaat over kinderen, de geschiedenis binnen jeugdzorg en ook de huidige systemen. Over 40 jaar opgroeien binnen onze Belgische structuren en over jeugdzorgers die trofeeën ontvangen maar zelden effectief de rechten van het kind afdwingen en verandering realiseren ✍🏻🤷🏻‍♀️
Zolang de focus ligt op maximale ondersteuning van de ouders, zullen we blijven falen op alle niveau’s.
Zolang we de onbekwaamheid intern blijven tolereren staan deze kinderen in de kou.
Zolang we weigeren hen te steunen als ze klein zijn is de jeugdzorg verzekerd vanaf 12 jaar. De vele Mof's zijn er een gevolg van. Ook advocaten erkennen dat er veel te laat wordt ingegrepen: die advocaten die vanuit de rechten van het kind vertrekken.
De vicieuze cirkels van onze systemen moeten doorbroken worden of we kennen de komende twintig jaar enkel een groei van de problemen die reeds afgelopen veertig jaar opgelost hadden kunnen worden; helaas...
Als we de volledige context begrijpen dan zal je zien dat onze economie niet enkel faalt omwille van ons beleid

Ook wij werkgevers, werknemers, omgeving, ouders .... hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

Deze tentoonstelling is om u inzicht te geven in onze huidige systemen en de mensen die hierachter staan.

Hoe is het mogelijk dat kindermishandeling zo kon groeien ondanks de opstart van vele vertrouwenscentra in dit land... in jaren tachtig al van vorige eeuw.

Kom dat zien in Lier
16/02/2021-01/03/2021

cc Vleeshuis
Grote markt - Lier
Inschrijven:
Mail: ingrid@wigraphics.be
Vermeld:
- Aantal personen, datum/dag  + uur

Maximum 4 personen per bezoek om de veiligheidsmaatregelen omwille van Corona optimaal te kunnen garanderen.  Mondmasker verplicht !!