We dromen van 1.000-den vrijwilligers die de vzw-👀k vertegenwoordigen en net zoals wij ook geloven dat de focus moet liggen bij het belang van het kind, dat is de start en dat dat zijn de rechten van elk kind.✍🏻

Ben jij iemand die  hiaten wil doorbreken, niet bang is om op te komen voor kinderrechten, die ook overtuigd is dat het belang van kinderen altijd voorop moet staan ? Dan zoeken we jou.

Omdat dit enkel kan slagen als we volwaardig zijn en met veel steun van onze samenleving.  ❤️

We kunnen in persoonlijke dossiers niets veranderen, als we niet kritisch durven zijn ... We zullen blijven dweilen met een open kraan indien onze systemen onveranderd blijven 🙄

Deze oproep is nodig, omdat kinderen die vandaag opgroeien zonder gehoord te zijn, eindelijk geholpen kunnen worden. Omdat het niet langer kan, dat kinderen de laatste/laagste prioriteit zijn, dit is absoluut onaanvaardbaar voor een land als dat van ons. Zeker gezien de vele instanties die bestaan, misbruik van machtsposities, uitschakelen van een netwerk als een visie niet aansluit bij dat van hen. Dit alles ten koste van het welbevinden van deze kinderen. Hun jeugd tikt weg terwijl jeugdzorg erop toekijkt. 🤷🏻‍♀️

Kinderen verdienen het eindelijk prioriteit te zijn, ze verdienen het om als jonge kinderen geholpen te worden. Terwijl de cijfers duidelijk aangeven -in dossiers van mishandeling en verwaarlozing- dat er zelden gehandeld wordt in functie van de ontplooiing van dit kind. Tot het kind een puber is en zijn gedrag zo ontaard dat plots het kind ‘zijn gedrag’ de focus wordt...Conclusie: met grijpt veel te laat in 🤦🏻‍♀️

We krijgen voldoende mails van mensen in functie -die zwijgen als het erop neerkomt omwille van hun beroepsgeheim- over schrijnende situaties. Psychologen die weigeren een onderzoek te starten ondanks de wet dit wel voorschrijft. Een beroepsgeheim dat in’t leven werd geroepen ter bescherming van de cliënt, vaak een ouder... om hun medewerking meer kans te geven op slagen. Weet dat dit beroepsgeheim de grootste oorzaak is dat zovele kinderen in zulke schrijnende omstandigheden opgroeien en voor het leven beschadigd worden. Het geeft "daders" de mogelijkheid telkens opnieuw grenzen te overschrijden... de schijn hoog te houden 🤐 Ook hierover moeten we durven kritisch te zijn. Ouders en zorgfiguren hebben verantwoordelijkheden, net zoals medewerkers van deze diensten. De vrijwillige hulpverlening is vandaag helaas vaak een tragedie voor menig kind dat binnen deze systemen opgroeit 🧐

Ben je nog steeds aan ’t lezen, nog niet afgeschrikt? Krijg je zin om samen met ons veranderingen te realiseren? Heb je ervaring op juridisch vlak, binnen ons onderwijs of de hulpverlening, weet je hoe ons beleid werkt of heb je zin om vanuit je wil om dit veranderen mee op de kar te springen? Dan zoeken we jou binnen onze vereniging.

Stuur ons je kandidatuur en laat even weten welke ervaringen je hebt, wat je motivatie is, hoeveel tijd je hebt om ons te helpen per maand/per jaar  😊.

Je kan jouw kandidatuur indienen via onderstaande link

Aanmelden als vrijwilliger
Onderstaande checklist geeft ons een idee in welk team we jou eventueel kunnen inschakelen. Laat deze checklist er jou niet van weerhouden om jouw enthousiasme met ons te delen. Juridisch team: Ik heb rechten gestudeerd Ik heb ervaring met het voorbereiden van rechtszaken Ik heb ervaring met het pl…

of mailen naar: contact@vzw-ook.be

Dank je wel!

Het vzw-👀k team💞