We willen dat de vzw-👀k vertegenwoordigd en behartigd wordt door mensen die eveneens geloven dat de focus begint bij kinderrechten✍🏻

Ben jij iemand die daadwerkelijk de hiaten wil doorbreken, niet bang om op te komen voor kinderrechten? Dan zoeken we jou. Je kan jouw kandidatuur insturen 😊

Omdat dit enkel kan slagen als we volwaardig zijn en met veel steun van onze samenleving. De focus eerst leggen op ons rechtssysteem is noodzakelijk. We kunnen niets bereiken zonder de focus te leggen op wetten die dit alles al decennia’s in stand houden ❤️

We kunnen in persoonlijke dossiers niets veranderen, als we niet kritisch durven zijn ... We zullen blijven dweilen met een open kraan 🙄

Deze oproep is nodig, omdat kinderen die vandaag opgroeien eindelijk geholpen zouden worden. Omdat het niet langer kan, dat wetten elkaar tegenspreken; dat kinderen de laatste/laagste prioriteit zijn is weerzinwekkend voor een land als dat van ons. Zeker gezien de vele instanties die bestaan, maar uiteindelijk ook met hun rug tegen de muur en met de handen in het haar ‘gaan’ gedogen 🤷🏻‍♀️

Kinderen verdienen het eindelijk prioriteit te zijn, ze verdienen het als jonge kinderen geholpen te worden. Terwijl de cijfers duidelijk aangeven -in dossiers van mishandeling en verwaarlozing- dat er zelden gehandeld wordt in functie van de ontplooiing van dit kind. Tot het kind een puber is en zijn gedrag zo ontaard dat plots het kind ‘zijn gedrag’ de focus wordt... 🤦🏻‍♀️

Terwijl ik voldoende mails krijg van mensen in functie -die zwijgen als het erop neerkomt omwille van hun beroepsgeheim- over schrijnende situaties. Een beroepsgeheim dat in’t leven werd geroepen ter bescherming van de cliënt/ vaak een ouder... om hun medewerking meer kans te geven op slagen. Weet dat dit beroepsgeheim de grootste oorzaak is dat zovele kinderen in zulke schrijnende omstandigheden kunnen opgroeien. Het geeft daders de mogelijkheid telkens opnieuw grenzen te verleggen... de schijn hoog te houden 🤐 Ook hierover moeten we durven kritisch te zijn. Er is heel veel werk te verrichten om onze doelen te behalen 🧐

Ben je nog steeds aan’t lezen, niet afgeschrikt? Krijg je zin om samen met ons verandering te realiseren? Heb je ervaring op juridisch vlak, binnen ons onderwijs of de hulpverlening, weet je hoe ons beleid werkt? Kon je ja zeggen op 1 van vorige vragen? Dan zoeken we jou binnen onze vereniging.

Je kan jouw kandidatuur indienen via een formulier

https://vzw-ook.be/vrijwilliger/

of mailen naar: contact@vzw-ook.be

Dankjewel

Het vzw-👀k team💞