Met positief ouderschap bereik je meer dan met geweld. Elke tik valt onder geweld. Laat die tik net maken dat er verder en verder gegaan word in de mishandeling, tot het systematisch mishandeling wordt.... Net daarom is dit zo belangrijk te doorbreken. Er zijn zoveel kinderen die agressief worden in het latere volwassen leven en vaak hebben ze 1 iets gemeen... Ze groeiden op in soortgelijke situaties, de gedragspatronen overgenomen... Kinderen die hun kleine broertjes en zusjes eveneens gaan mishandelen; het gebeurd nog steeds en elke dag. Zoveel organisaties die de taak hebben dit te doorbreken en toch blijft men falen op grote schaal. Ik heb de cijfers liggen van het vertrouwenscentrum kindermishandeling en heb hier ook lezingen over gegeven. De grote afwezige was het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Net omdat ze de taak hebben de belangen van kinderen te behartigen, zullen we erop toezien dat ze hun taken behartigen. Ze halen al te vaak de mogelijkheden van ouders aan, laten we hierover eerlijk blijven. De focus ligt vooral op de weg die ze met ouders bewandelen, zelden op de ontplooiing van het kind. Net daarom de opstart van onze vzw. Als een organisatie al veertig jaar faalt de belangen van kinderen te verdedigen, dan moet onze bevolking opstaan. Omdat er teveel volwassenen zijn die niet meer kunnen meedraaien, volwassenen die als kind aan hun lot werden overgelaten.
Samen kunnen we dit zichtbaar maken en doorbreken want elk kind verdient het gezien en gehoord te worden en te weten dat ondanks wat de ouders doen, de focus ligt op de kinderen hun ontplooiing. Willen we dat jongvolwassenen een toekomst zien en terug geloven in ons aanbod, dan wordt het net cruciaal de prioriteit bij hen te leggen en ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Nu gaat men al te vaak mee in de verhalen van ouders, onuitputtelijk begrip ook waardoor we zo massaal falen ten aanzien van hun kinderen. Dit blijven ontkennen maakt dat we al veertig jaar in de vicieuze cirkels in onze systemen blijven draaien. Ik zwijg over de vele psychisch zieken, de verslaafden, daklozen enz... Het is makkelijk te oordelen over hen, weet dat de volgende generatie reeds klaar staat en dezelfde problemen kent...
Dit kan enkel en alleen verder bestaan en zo groeien omdat we niet kritisch zijn over het vele falen op alle niveau's.
Ouders zijn verantwoordelijk voor een groot stuk en zo ook alle diensten betrokken in het dossier.
Ik zag het met lede ogen aan hoe ook vandaag nog kinderen moeten opgroeien in soortgelijke situaties, zoals toen ik nog een kind was. Ik ken de gevolgen en de zware rugzak, ik herken het vele falen. Net daarom de opstart van deze vzw. Omdat geen enkel kind het verdient dat men bewust blijft kiezen om kinderen in zulke situaties te laten opgroeien en de ogen tijdens ganse kindertijd blijft sluiten.