Beste hulpverleners,
zou u willen deelnemen aan deze online survey.

Deze survey heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mate waarin hulpverleners in de begeleidingspraktijk geconfronteerd worden met bepaalde vormen van kindermishandeling en/of onthullingen omtrent kindermishandeling, al dan niet gepaard gaande met psychosomatische klachten bij kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.

De survey bestaat uit gesloten en open vragen. Op het einde van elke antwoordcategorie met 'gesloten vragen', zullen 'open vragen' verschijnen. Bij deze 'open vragen' willen we u vrijblijvend de ruimte bieden om bepaalde antwoorden concreter toe te lichten, om dieper in te gaan op bepaalde ervaringen tijdens therapie/begeleiding, of noden die u heeft als hulpverlener, of om aanbevelingen te formuleren naar praktijk en/of beleid rond wat u mist of zou kunnen helpen om met concrete casussen rond kindermishandeling om te gaan.

Het invullen van de survey duurt ongeveer 15 minuten.

https://tpsurvey.ugent.be/limesurvey315/index.php/927666?lang=nl